Welkom op NLD-Portal

Wat is NLD?

NLD is een niet-verbale leerstoornis die in de jaren 70 werd beschreven door de Canadees Byron Rourke.
De afkorting NLD betekent letterlijk: Non verbal Learning Disorder. (NL: Niet-verbale leerstoornis)
Soms kan deze term voor verwarring zorgen omdat kinderen met deze diagnose verbaal heel goed kunnen overkomen, maar toch ervaren ze problemen met andere aspecten van de taal.
NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het profiel overeenkomt met vaardigheden en tekorten in het informatieverwerkingssysteem van zintuigelijke prikkels. (Mensen met NLD zijn vaak extreem prikkelgevoelig)
De auditieve informatie (Het horen) wordt beter verwerkt dan informatie via zien en voelen.
Vaak levert deze stoornis problemen op met: de motoriek, het ruimtelijk inzicht, rekenen, schrijven, werktempo, sociaal snapvermogen en het inzicht in oorzaak- en gevolg relaties. (Functies van de rechterhersenhelft)
Het kost vaak veel energie om de dag door te komen, ook al zie je vaak aan de buitenkant niks.