Welkom op NLD-Portal

Myeline

De symptomen van NLD worden in de praktijk wel herkend, maar wetenschappelijk gezien is er nog weinig bekend over onderliggende oorzaken. Over de biologische achtergronden bij NLD is weinig meer bekend dan het vermoeden dat het gaat om een disbalans in de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Vooral de rechterhersenhelft zou minder goed functioneren. Er wordt ook wel gezegd dat er aanwijzingen zijn voor een stoornis in de langeafstandsbanen tussen de beide hersenhelften. Bij NLD vermoedt men dat de beschermende laag (witte stof) van de zenuwvezels is beschadigd of onvoldoende ontwikkeld, waardoor prikkels minder goed doorkomen. Zenuwvezels zijn uitlopers van zenuwcellen die prikkels in de hersenen doorgeven. Omdat de rechterhersenhelft meer witte stof bevat dan de linkerhersenhelft, levert een tekort aan witte stof meer problemen op in de rechterhersenhelft.