Welkom op NLD-Portal

Onderwijs

Informatie vanaf de basisschool t/m Beroepsonderwijs/hogeschool/universiteit.
 
Algemene informatie
NLD komt voor in verschillende vormen en gradaties en de moeilijkheden zien er bij elk kind anders uit.
Vaak worden ze ook in het onderwijs overschat omdat ze communicatief erg vaardig overkomen.
Meestal ondervinden ze wel moeilijkheden op sociaal interactie problemen, komen heel verlegen over en kunnen vaak slecht tegen veranderingen. In de kleuterklas gaat het meestal nog wel goed, meestal treden de moeilijkheden op vanaf groep 3 i.v.m. vakoverschrijdende problemen (bv: het werktempo, rekenvaardigheid en de leerstof)
Op het voortgezet onderwijs worden deze problemen echter erger omdat ze meer zelfstandigheid van je verwachten, zelf plannen en organiseren. Ook treden deze problemen op in het beroepsonderwijs/HBO of de universiteit.
 
Basisschool
Een kind met NLD leert op een andere manier en is geen doorsnee leerling.
De intelligentie is vaak niet het probleem en in sommige gevallen is een kind met NLD zelfs hoogbegaafd.
Het is voor deze kinderen van belang dat ze de juiste benadering krijgen waardoor ze informatie goed kunnen verwerken. Als deze benadering ontbreekt dan zal het kind niet goed kunnen functioneren op het basisonderwijs.
Daarom is het belangrijk dat er vanaf het basisonderwijs al aanpassingen komen naar de behoeften van het kind.
Vaak zien leerkrachten een normaal functionerend kind dat verbaal heel vaardig overkomt, maar wel problemen ervaart met rekenen en het contact leggen met andere kinderen.
Het kost voor een kind met NLD veel energie en moeite om mee te draaien in de klas en mogelijk ontstaan er gedragsproblemen door frustratie of verwarring.
Met behulp van passende handvatten die de leerkracht mbv de leerling toepast kan dit voorkomen worden.

Tips:
- Maak gebruik van een planbord
- Geef opdrachten aan in kleine stapjes
- Blijf het kind positief bevestigen
- Leg gezegdes en uitdrukkingen uit
- Laat de leerling een computer gebruiken
- Zet de leerling in een groepje met kinderen die als voorbeeld kunnen dienen
- Motiveer de leerling bij zijn of haar werk
Voortgezet onderwijs
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen met NLD in alle onderwijsniveaus hun weg vinden.
Je komt ze dus tegen op het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO/VWO.
Op het voortgezet onderwijs stellen ze grote eisen aan zelfstandigheid, plannen en organiseren en studievaardigheden.
Als deze leerlingen niet goed begeleid worden bij bijvoorbeeld plannen en organiseren dan lopen deze leerlingen vast en ondervinden extra moeilijkheden.
Bovendien komen leerlingen in de pubertijd en komen er ook nog andere klachten bij kijken (bv: faalangst, boosheid en depressiviteit)
Met goede begeleiding is het mogelijk om deze kinderen te helpen en ondersteunen in hun schoolloopbaan.
Het is van belang dat de mentor/zorgcoördinator zich gaat verdiepen in NLD en kijkt naar de mogelijkheden in de klas.
De mentor kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat vakdocenten op de hoogte worden gebracht en rekening kunnen houden met de leerling.
Ook raden wij de ouders aan om buiten school hulp te zoeken voor het plannen van huiswerk en het geven van extra structuur.
Ga tijdig op onderzoek uit voor een goede leeromgeving voor uw kind.
Moeilijkheden
- opdrachten in de praktijk gaan moeizamer
- werktempo en concentratie
- werkdruk
- problemen met wiskunde en rekenen
- stage lopen
Beroepsonderwijs, hogeschool of universiteit
Jongeren gaan na het voortgezet onderwijs door naar het MBO, HBO of zelf de universiteit.
Meestal vind je deze jongeren op het MBO en HBO omdat ze structuur en begeleiding nodig hebben.
Op de universiteit wordt dit in de meeste gevallen niet gegeven en moet de leerling bijna alles zelf doen.
Maar ook op het MBO en HBO kan het lastig zijn voor deze jongeren om het overzicht te houden op hun huiswerk.
Ook tijdens stage kunnen er problemen optreden, bespreek dit van te voren goed!