Welkom op NLD-Portal

Gedrag

Kinderen met NLD kunnen 2 soorten gedrag vertonen.
Dit gedrag noemen we Internaliserend en externaliserend.
Boosheid en angst zijn twee emoties die vaak voorkomen bij kinderen met NLD.
Als er niks met deze emoties wordt gedaan kunnen de problemen erger worden (angststoornissen en depressies)
 
Internaliserend
terugtrekken, stil worden, angstig worden, weinig ondernemen
 
Externaliserend
druk, veel praten, snel boos, alles willen bepalen en regie houden
 
Extra informatie
Kinderen met NLD hebben vaak last van emoties.
Dit komt omdat prikkels uit de omgeving harder binnen komen dan bij andere kinderen.
Ze worden bijvoorbeeld sneller overprikkeld en dit stapelt zich op en op den duur worden ze niet snel genoeg verwerkt. Een kind met NLD kan hierdoor verdrietig worden, zich terugtrekken of juist heel boos en gefrustreerd reageren.
Maar er zijn nog meer dingen waardoor een kind met NLD snel overprikkeld raakt:
het niet begrijpen van andere kinderen en het niet kunnen uitvoeren van een taak.
Voor ouders is dit gedrag niet altijd even makkelijk en als u als ouders zelf ook boos reageert wordt het gedrag van het kind alleen maar erger. Het kind heeft hulp nodig en geen straf!
Veel kinderen met NLD ontwikkelen angsten, dit komt omdat ze niet goed kunnen omgaan met hun emoties en omdat ze niet kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.
Onzekerheid, negatieve ervaringen, negatief zelfbeeld of geen grip hebben op dingen die om hen heen gebeuren, kunnen leiden tot angsten. Deze angsten moeten worden aangepakt, anders generaliseren ze en worden ze blijvend, met als gevolg dat ze een ernstige belemmering vormen in het dagelijks functioneren.